Księgowość

Zakres świadczonych usług to m.in.:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości,
- prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów,
- kontrola należności i zobowiązań, bieżący monitoring płatności i sporządzanie wezwań do zapłaty,
- sporządzanie not odsetkowych i not korygujących,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
- sporządzanie faktur sprzedaży,
- prowadzenie rejestrów przebiegu pojazdów i naliczanie kilometrówki,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
- obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP) i fizycznych (PDOF),
- pomoc w przypadku kontroli podatkowej i udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa,
- bieżące informowanie o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących działalności gospodarczej klienta.
Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego ofertę przygotowujemy w oparciu o otrzymane od niego informacje.
Klient przesyła nam informacje o ilości dokumentów księgowych oraz charakterze swej działalności, a my przedstawiamy kompleksowa ofertę i wycenę.

Copyright ©2020 4zone.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 13927